پری بیوتیک

نوامبر 24, 2017

مشکل گوارشی دارید، پسته بخورید

بر اساس تحقیقی که توسط انجمن تغذیه امریکا در سال 2012 انجام شد، پسته تنظیم کننده ترکیب میکروبی دستگاه گوارش است. این مطالعه نشان داد که […]