دختران باید پسته بخورند

نوامبر 24, 2017

به چه علت دختران باید پسته بخورند ؟

پسته در گروه مغزها و آجیل ها یکی از بهترین منابع پتاسیم محسوب می شود که میزان پتاسیم آن با این جثه کوچک برابر با پتاسیم […]