زرشک قائنات / یک کیلویی

    70,000 تومان 60,000 تومان

    زرشک قائنات یا “Barberry” بهترین زرشک موجود در جهان است که صادرات بسیار گسترده‌ای هم دارد.

    0